Кафедра комп'ютерних систем і технологій

Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

            
  Історія кафедри


Кафедра комп'ютерних систем і технологій  була створена в 2005 р. на базі кафедри обчислювальної техніки та програмування наказом ректора  ХНЕУ  № 180-К  ХНЕУ  від  31.08.2005 р. й на даний  час  є  окремим  навчально-науковим  структурним підрозділом факультету  Економічної  інформатики Харківського  національного економічного університету. При кафедрі створено дві лабораторії – " електронних  мультимедійних видань"  і  "Лабораторія  комп’ютеризованих  систем  в поліграфії" оснащені сучасними комп’ютерами підключеними до мережі Інтернет, різноманітним мультимедійним периферійним обладнанням та електронними приладами технологічних процесів поліграфічного виробництва.

Кафедру очолює заслужений діяч науки  і  техніки  України,  академік  Академії  економічних  наук  України,  доктор економічних наук, професор Пушкар Олександр Іванович, за ініціативою якого на кафедрі з 2005 р.  відкрито  дві  нові  спеціальності: "Комп'ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв" та "Технології електронних мультимедійних видань". З 2016 року в рамках реформування  переліку  спеціальностей  в  Україні  ці  спеціальності  трансформувались  у  відповідні  бакалаврські  та  магістерські програми спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія".

Під  керівництвом  Пушкаря О. І. ведеться  постійне  поновлення  та  вдосконалення курсів, що читаються на кафедрі, що корелює з останніми  досягненнями  в  області  комп'ютерної техніки,   інформаційних  систем,  технологій  мультимедіа  та  видавничої справи.
На кафедрі постійно здійснюється розробка і  видання  нових  підручників,  навчальних  посібників,  конспектів  лекцій  і  методичних розробок.  Так  колективом  кафедри  був  розроблений  підручник  „Інформатика: Комп'ютерна техніка. Комп'ютерні технології" і „Лабораторний  практикум  з  інформатики  та  комп'ютерних  технологій",  що використовуються  в навчальному процесі у всіх вищих навчальних закладах України.
 
 
ПУШКАР ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
д.е.н., професор завідувач кафедри комп'ютерних систем і технологій.
Заслужений діяч науки і техніки України, відмінник освіти України, Європейський інженер-педагог IGІР. Автор понад 400  наукових та методичних розробок.

 
 Головні новини

     
 

 Університет МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ при Національній Академії педагогічних наук України  В період підготовки, а саме з 27 по 30 жовтня, кожна з команд мала можливість познайомитися з менторами з ІТ індустрії та маркетингу, які в подальшій роботі надали учасникам консультації. Нас представляли студентки 3 курсу спеціальності «Видавництво та поліграфія» - Анастасія Хміль, Дар’я Кравченко, Любов Єршова, Вікторія Тимченко, також у складі команди був студент-комп’ютерщик 1 курсу Дмитро Жовтобрюх. Зареєструйся і оціни себе   Освітньо-професійна програма : Технології електронних мультимедійних видань
 

Рішення акредитаційної комісії України від 27.12.2018 р   Зимова школа 2019  14 січня 2019 року відбулося урочисте вручення дипломів магістрів факультету економічної інформатики!  рекламний ролик кафедри КС і Т


Партнери кафедри